HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

only the lonely - World On Edge

Play Video Music Play
Lyric: »
Only The Lonely lyrics

Only The Lonely lyrics

I will swear to never tease you
Oh no, when you play with me
Make me shiver, like a flower
Oh lord, do you feel for me
(chorus)
All day all night, love like candy
All day all night, this boy wants more
All day all night, love like candy
All day all night, one bite more
I'm addicted to you, baby
Oh no, I hunger for you
Do you need a piece of my love
I need your touch'n'funky, wet
(chorus)
Love like a needle, that burns through my vein
Going up to my brain, and back down again
Say hey sugar honey, say what's your kick
I know mine is you and that's no lip
(chorus)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.