HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

little lack of love - World On Edge

Play Video Music Play
Lyric: »
Little Lack Of Love lyrics

Little Lack Of Love lyrics

Well the day was so long
There's no way to win
I know that when I get home
It'll start up again
I come home ready to drop, but she doesn't care
(chorus)
She keeps on talkin'
I can't get no sleep
She keeps on talkin'
On and on and on and on and on
She keeps on talkin'
Oh, at such a speed
She keeps on talkin'
And I wonder how she breathes
And while she's talkin'
I can't get no sleep
She keeps on talkin'
On and on and on and on and on
She's always talkin'
Oh, at such a speed
She keeps on talkin'
On and on and on and on and on
She says I don't care
But how would she know
Cause when I call her up
To tell her I miss her so
She says,
No, you're not the one, cause I should know
That's not your voice, so leave me alone
(chorus)
And now she's fallen asleep
The silence sighs with relief
But now she's started to dream
She started talkin'
(chorus)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.