HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

keep on talking - World On Edge

Play Video Music Play
Lyric: »
Keep On Talking lyrics

Keep On Talking lyrics

I'm holding the wings
Of the people so dear
I'm amazed that they call me
With drops of their tears
The days that were lovely
I remember so clear
I hear memories they call me
Of people so near
Like a heart to an arrow
Like a cry in the night
I hear memories call me tonight
(chorus)
Goodbye, please don't cry
Oh no, I know that if we try
We'll meet in the end
In heaven...my friend
Are the lights going down
Is the room turning slow
Do the voices I hear come from
Down, down, down below
The people of bliss
I hear them cry in the night
They say ooooh...ooooh...ooooh
It feels so right
I say
(chorus)
------------------------------------------
World On Edge:
Rob Meyer
Steph Thompson
Peter Hopkins
Jon Daniels


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.