HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

burning bridges - World On Edge

Play Video Music Play
Lyric: »
Burning Bridges lyrics

Burning Bridges lyrics

Laugh when he jokes, slap him when he chokes.
It's time to give up the smokes.
And ohh when he cries don't wipe his eyes,
take the wine from the swine,
and remind him of his crimes.
Ohh in another world............
yeah he could wear a dress.
Imagine his suprise when he opened his eyes,
and I'd run the lawnmower over his thighs.
Imagine the disturbance,
at the time of the occurance,
when his life became a burden,
and we laughed at his cries.
Welcome to the cheap seats,
where your life's seen through cracked spectacles.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.