HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

silent hunger - World Burns To Death

Play Video Music Play
Lyric: »
Silent Hunger lyrics

Silent Hunger lyrics

Standing above this swamp,
Which could gush forth a spring...
But the guns don't bark,
And the cannons don't scream.
And you don't see blood here,
Only silent hunger...
How tragic are the youth,
That live amongst the gallows?

We've suffered more than enough here,
In this clot of grief and shame.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.