HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

curse them forever - World Burns To Death

Play Video Music Play
Lyric: »
Curse Them Forever lyrics

Curse Them Forever lyrics

This is Belzec...
Where the death compound's gate,
Proclaims in Hebrew:
"Welcome to the Jewish state."
This is Belzec...
This is SS humor...
Curse them forever
In their black valhalla.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.