HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

tell me rap version - Wonder Girls

Play Video Music Play
Lyric: »
Tell Me (Rap Version) lyrics

Tell Me (Rap Version) lyrics

Noe do nal jo ah hal jul eun mol lat suh
Uh jjuh myun jo ah
Noe mu na jo ah
Ggum man gat ta suh na neh ja shin eul ja ggu ggo ji bo bwa
Noe mu na jo ah

Ni ga nal hok si ahn jo ah hal kka bwa
Hon ja eoul ma na ae tae un ji mol la
Gue run-dae ni ga nal sa rang han da ni
Uh muh nah! da shi han bon mal hae bwa

Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Na rul sa rang han da go
Nal gi da ryo wat da go
Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Neh ga pil yo ha da mal heh~ mal heh jo yo
Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Ja-ggu-man dut-go Sipoh
Gae-sok nae-gae mal-hae-jo
Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Ggun-i ah-ni-rah-go mal-heh~ mal-heh-jo-yo

Uh jjum nae ga su-mi I ruet gae ddwe ni
Ga su mi jong mal to jil geot ga ta
Ni ga nal ball dde myon jon ki ae kam john dwen
Sa rahm cho rom joen ki ka ol la

Ol ma na oh reh ki da rin ge mol la
Ol ma na oh reh ggun ggwot-nun-ji mol la
Gu rohn dae ni ga nal sah rang han da-ni
Uh-muh-na! da shi han bon mal-hae-bwa

Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Na rul sa rang han da go
Nal gi da ryo wat da go
Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Neh ga pil yo ha da mal heh~ mal heh jo yo
Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Ja ggu man dut go Sipoh
Gae sok nae gae mal hae jo
Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Ggun I ah ni rah go mal heh mal heh jo-yo

Tell me tell me tell me you want me want me want me too
Tell me tell me tell me you love me too love me too

Hit Me One Time Baby
Da Shi Han Bun
(Tell me, tell me)
Okay, Bang Geum Han Gun Ahi Ji Man Ddo Han Bun
(Tell me t-tell me)
Yeah, Gyeh Sok Mar Hae jwo deur uh do deur do deud go ship uh
Uh jjuhm ee run eer ee ggoom in ga ship uh (uh-muh-na)
Uh muh nah joh ah suh uh jjuh na (da shi han bun mar hae bwa)
Baby Baby!

Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Na rul sa rang han da go
Nal gi da ryo wat da go
Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Neh ga pil yo ha da mal heh~ mal heh jo yo
Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Ja ggu man dut go Sipoh
Gae sok nae gae mal-hae-jo
Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me
Ggun I ah ni rah go mal heh mal heh jo yo
Tell me tell me tell tell tell tell tell tell me tell tell tell tell tell tell me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.