HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hiding - Wolverine

Play Video Music Play
Lyric: »
Hiding lyrics

Hiding lyrics

All the things we do when no one is watching
All the things we say when no one listens
In times of solitude we find ourselves...
I think it's funny, I think it's kind of sad that we lose control
The way that people always seem to fall when they say "hello"
Until "goodbye" ends the lie
All the things we feel with people beside us
All the thoughts we think when someone listens
In times of multitude we hide ourselves...
Some people fight it, some people do not care, if they lose control
And some embrace it, the way they always fall when they say "hello"
But still "goodbye" ends the lie and fades their smile
We are all in hiding, protecting what's inside
We are all just hiding, afraid to bare ourselves
Afraid to be...
A smile won't break me, a cry won't kill me
But still I'm hiding, deep inside me
The strength escapes me, I can't be set free
I'm trapped and feeling lonely...
Why can't I just be me?
We are all in hiding, protecting what's inside
We are all just hiding, afraid to bare ourselves
Afraid to be...
Afraid to live...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.