HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

again - Wolverine

Play Video Music Play
Lyric: »
Again? lyrics

Again? lyrics

Echoes from the past lingers
Through my head... again
Days turned to years and
Years turned to love

I thought I had lost you
I thought youÂd lost me too

Silence told me you name
When I was slowly going insane
Carried me away
Into the day...

Is there still time to say the words
Is there still life in those enchanted eyes

All the faded memories, they come back to me
A play of silence, before my eyes
You gave me memories and you gave me life
All my sadness, was swept away

Dancing close to maybe
Through marble halls of me
Years turned to days and
Days turned to love... again?

All the faded memories, they come back to me
A play of silence, before my eyes
You gave me memories and you gave me life
All my sadness was swept away


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.