HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

trust - Wolverine

Play Video Music Play
Lyric: »
Trust lyrics

Trust lyrics

"How I've longed for this... for my loneliness to die
There's no need to be afraid the enemy has been slain today"

"All this trust I found keeps me hanging on to life
There's a place I never saw hidden deep inside myself"

There's so much more to this than what she knows
She fails to see the truth through served
The blind led by a blind into despair
Despair dressed in a vow of joy...

"Free a last... I've found some of my own kind
Together we will fly away, here comes that rush again...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.