HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

scars remain - Wolfsheim

Play Video Music Play
Lyric: »
Scars Remain lyrics

Scars Remain lyrics

Grapes of wrath are fruits of passion
Fulsome hands don't feel repentance
Seek the reason, find an answer
Why do only scars remain ...
Mirror, mirror on the wall

A mean and ugly painful
Feeling you can't understand
A taste of freedom, insufficient
But it's all that's left to be ...
Mirror, mirror on the wall
Mirror, mirror on the wall

Come on defy indifference
And the sun will shine for you again ...
Mirror, mirror on the wall
Mirror, mirror on the wall

Seek the reason, find an answer
Mirror, mirror on the wall
Why do only scars remain ...
Mirror, mirror on the wall

Grapes of wrath are fruits of passion ...

Don't be frightened, don't be anxious
A new attempt and you fall further down

Come on defy indifference
And the sun will shine for you again ...
Mirror, mirror on the wall ...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.