HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

read the lines - Wolfsheim

Play Video Music Play
Lyric: »
Read The Lines lyrics

Read The Lines lyrics

I read the lines
You've left for me
I can't believe... You've gone so far...
I can't believe

I broke the rules
I know it well
I don't understand myself
It's hard to tell

I saw the signs
I knew from the start
I had no answers to the questions
You could ask


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.