HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

its hurting for the first time - Wolfsheim

Play Video Music Play
Lyric: »
It's Hurting For The First Time lyrics

It's Hurting For The First Time lyrics

it started with a feeling
a special kind of feeling
weÂve lost somehow

idle thoughts are reeling
iÂm longing for your touch
but you donÂt understand
that it means so much

you leave it up to me
to sleep some
how the anger that i feel
must leave somehow

i hear you breathe... iÂm waiting
for the morning light
i miss you... although iÂm lying
right by your side

you leave it up to me...

i donÂt know why... our time went by
thereÂs nothing left to feel
except this boring kind of anger
thatÂs wasting me

you leave it up to me...

a fading night... i feel the light
(of) a day that dawn in grey
overgrowning all my hopelessness... but shadows will
stay...

you leave it up to me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.