HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

now i fall - Wolfsheim

Play Video Music Play
Lyric: »
Now I Fall lyrics

Now I Fall lyrics

Sometimes I can't fall asleep
You lie beside me and I weep
Dancing shadows on the wall
Once you caught me ... now I fall

Sometimes I feel love and trust
Turn to anger and disgust
Crawling darkness in between
No light in reach ... no silver sheen
Sometimes I feel so ashamed
To be mercilessly framed
Idle hands and eyes that stare
But no escape that I would dare

... love and trust
... anger and disgust
Crawling darkness in between
No light in reach ... no silver sheen
... so ashamed
... mercilessly framed
Idle hands and eyes that stare
But no escape that I would dare

Pain increasing every day
No truth left I won't betray
One day our way leads to an end
Why do I cry ... I understand
That it's too late for me to go
I should have left you years ago
Beyond this point of no return
Hatred's flame will ever burn

... every day
... I won't betray
One day our way leads to an end
Why do I cry ... I understand
... too late for me to go
I should have left you years ago
Beyond this point of no return
Hatred's flame will ever burn

Dancing shadows on the wall
Once you caught me ... now I fall

Crawling darkness in between
No light in reach ... no silver sheen


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.