HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lovesong - Wolfsheim

Play Video Music Play
Lyric: »
Lovesong lyrics

Lovesong lyrics

Wait my dear ... no jealousies
Silly thing ... you can't know how I feel

Come take my hand I will show you the flame
Burning secrets, burning wishes ... your name

Don't be insecure, don't be afraid ... I'll hold you tight
Oh, virgin weakness, infinite sweetness ... that's you so let's dance
all alone

I want to kiss you, want to feel you deep
Your silky skin, a tender touch,
a sign that promises so much
I want to kiss you, want to feel you deep
and so we dance

Nothing ever spoils my joy of loving you,
of looking in your eyes ... I couldn't be that blind
that I won't crave for you
And still we dance all alone

I want to kiss you ...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.