HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

a million miles - Wolfsheim

Play Video Music Play
Lyric: »
A Million Miles lyrics

A Million Miles lyrics

a million miles from here
i stand alone and shout
not any thoughts, not any doubts

i look around and nothing
i can see is true
this is anything but new

i feel a silent rain
pour down impassively
a solemn nightfall kills the light
that longs to be ...

a needless pain ...
you bear in vain ...
unless you can see
there is nothing to sustain


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.