HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

zwei sorten ratten - Wolfgang Konig

Play Video Music Play
Lyric: »
Zwei Sorten Ratten lyrics

Zwei Sorten Ratten lyrics

Pippo und Pallina:
Es gibt zwei Sorten Ratten,
die Klugen und die Satten.

Pallina:
Lesen und Buchstabieren,
Rechnen und Nummerieren,
Reden und Diskutieren.

Pippo:
Ich hab Schmacht!
Klug zu reden, das ist schwer!

Pallina: Satt zu sein vielleicht noch mehr!

Pippo (gesprochen):
Signor Pippo, Sie gestatten!
Ja, ich weiß: keiner liebt Ratten!

Pallina (gesprochen):
Keiner liebt Ratten? Was solls? Na und?
Ich bin Pallina, bin kugelrund!

Pippo und Pallina (gesungen):
Es gibt zwei Sorten Ratten,
die Klugen und die Satten.

Pallina:
Lesen und Buchstabieren,
Rechnen und Nummerieren,
Reden und Diskutieren.

Pippo:
Ich hab Schmacht!
Klug zu reden, das ist schwer!

Pallina: Satt zu sein vielleicht noch mehr!

Pippo:
Pallina, du Dummchen, siehst du denn nicht,
wie schlau dein Männchen Pippo spricht?

Pallina:
Na klar, mein Pippo, mit Brille, Krawatte,
und nur eins musst du wissen, du bist eine Ratte.

Pippo und Pallina:
Satt und klug, ohne Betrug,
ohne Bettelei, das ist Schufterei!

Pippo (gesprochen): Pallinchen, nur ein Krümelchen.
Pallina (gesprochen): Nein, meins.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.