HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ein anderes wort - Wohlstandskinder

Play Video Music Play
Lyric: »
Ein Anderes Wort lyrics

Ein Anderes Wort lyrics

dick ist ein anderes wort fÃr dÃnn,

denn alles ist rela-

tief ist ein anderes wort fÃr hoch,

nur auf den standpunkt kommt es
an ist ein anderes wort fÃr aus,

aus wie ausgetauscht...

ich bin verraten und verkauft,

denn alles, was ich sehen

kann ist nur ein wort fÃr

darf, muà und will zugleich

doch

dann ist ein anderes wort fÃr jetzt

voller grausamkeit und

schmerz ist ein anderes wort fÃr spaÃ,

wenn man auf der richtigen seite

steht ist ein anderes wort fÃr liegt,

das heiÃt soviel wie tot.

ich bin verraten und verkauft,

denn alles, was ich sehen

kann ist nur ein wort fÃr

darf, muà und will zugleich

doch wann

find ich

ein anderes wort?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.