HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Die 90er Waren Zum Recyclen Da lyrics - Wohlstandskinder lyrics

Die Welt Von Mitteleuropa Aus lyrics

hab keinen bock aufzuzÃhlen wieviele missstÃnde es gibt

keine lust zu erklÃren, dass ich das leben trotzdem lieb

bestimmt nicht der Ãberzeugung das hier alles zu verdienen

wÃhrend davon 100 Ãberleben kÃnnten, die jetzt irgendwo krepieren
aber trotzdem kann ich noch lachen

hunger und krankheit sind nicht meine beschwerden

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.