HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

call of war - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
Call Of War lyrics

Call Of War lyrics

Another soldier

Another hopeless wasted life

Now you are told what to do

A mental boiler
Melting the weak and troubled minds

In need of hearing the call

The call of war

You're in need of hearing the calling of war

The call of war

You're in need of hearing the calling of war

Now you are blinded

And you can't tell what's right or wrong

You got a lot to regret

You speak through others

They speak through you, that's all you've got

You hear the call in your mind

The call of war

You're in need of hearing the calling of war

The call of war

You're in need of hearing the calling of war

And at night when all the lights are out

You may think of all that could have been

If you only had another chance

Would you have made it just the same? Just the same?

The call of war

You're in need of hearing the calling of war

The call of war

You're in need of hearing the calling of war


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.