HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bring down the house - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
Bring Down The House lyrics

Bring Down The House lyrics

[bonus track]

My thoughts are all in line deep in my blank mind

They never show, I can't find the words

To heal this silent world

But if I had them brought back to me one last time

Then I would find all the words I can't find

And I would write the song laying asleep inside

Deep there in my blank mind...

Trapped in a world where I have no voice, yeah

Not a word, not a single story

Far away I hear people sobbing

Oh, look at me!

I was caught on the enemy fields

And I can't find a way to go back

There had been a sign I would have seen

There had been a dream I would have dreamed

All alone where I have no rights, yeah

Hope is gone, the end of the glory

Prisoner inside my own mourning

Oh, look at me!

I was caught on the enemy fields

And I can't find a way to go back

There had been a sign I would have seen

There had been a dream I would have dreamed

I hear a voice from far away

But against my will I had to stay

Every night and day wishing I were back...

I hear a voice from far away

But against my will I had to stay

Wishing that I were back...

But I will come out so strong

That the ghosts of the failure will vanish at once

And then the words of my song

Will bring down the house!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.