HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sound of life - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
Sound Of Life lyrics

Sound Of Life lyrics

[Music by Passos, Lyrics by Passos & Pedroso]

Travelling through time
Here I am I just don't know
Anybody but myself
How can I live alone
People used to sing, they sing no more
The songs of past, no time to hear
No time to hear the sound of life, the sound of life
Tell me that you'll let me hear the sound of life
Cradles without dad and mom
Poor children don't know lullaby
Of childhood like you and I
Have a nice dream and wake up
The songs from the past, no time to hear
No time to hear the sound of life, the sound of life
Tell me that you'll let me hear
Tell me that you'll let me hear the sound
I'm gonna cry it out the sound of life


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.