HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

reach out - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
Reach Out lyrics

Reach Out lyrics

[Music by Passos, Lyrics by Passos & Dalla]

They are fooling you
(Forcing their false sins)
Spreading all their blues
(Forcing their false sins)
Like a weird merchant of souls
(Forcing their false sins)
So fight
And soon your thoughts are gone
Will be all gone
Reach out, feel the fire
Find out the meaning of your life
They will be gone, forever more
You just got to fight
Vultures taking you
(Forcing their false sins)
Giant ruins of bones
(Forcing their false sins)
Like a crown of thorns
(Forcing their false sins)
So fight


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.