HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

black city - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
Black City lyrics

Black City lyrics

[Music by Passos]

I'm without your pretty world that
Belongs to a nice reality
Belongs to, belongs to a safe world
A safe world with pride and glorious hope
I believe, I believe in hope
Surrounded by mistakes, I have no chance
To change my world
To change my real world
Surrounded by mistakes, I have no chance
To change my world
Black city
Black city runs inside my veins
Black city
Black city and I


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.