HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

odens rain - Witticism

Play Video Music Play
Lyric: »
Oden's Rain lyrics

Oden's Rain lyrics

Bloodred blades reflect the sun, shields are raised for war.
The growling sound of rowing oar amplifies our screams.
Now purest rage burns in the eyes of thousand man prepared for war!

SkyÂs ablazed by arrowÂs flames, first rowsÂs brought down to their knees!
First blood dies the snowwite field, as the war starts bloody and fierce!

50 dead on each side and the war rages on,
as I hear the wheezy sound of arrows on the run!

With every breath I take, I feel them coming closer now!
OdenÂs birds apear at the sky
and I know,
soon all will be done!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.