HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hymn to the night - Without Face

Play Video Music Play
Lyric: »
Hymn To The Night lyrics

Hymn To The Night lyrics

I herd the trailing garments of the night

sweep through her marble halls;

I saw her sable skirts all fringed with light

from the celestial walls

I felt her presence by its spell of might,

stopp o'er me from above, from above

the calm the majestic presence of the night

as of the one I love

I heard the sounds of sorrow and delight,

the manifold soft chimes

that fill the haunted chambers of the night

like some old poet's rhymes

I felt her presence by its spell of might

stoop o'er me from above

tha calm, the majestic presence of the night

as of the one I love

I felt her presence by its spell of might

I heard the sounds of sorrow and delight

The welcome the thrice prayer for the most fair

the best beloved night

peace, Orestes like I breathe this prayer

descend with broad-winged flight

I felt her presence by its spell of night

I heard the sounds of sorrow and delight


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.