HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

daimonion - Without Face

Play Video Music Play
Lyric: »
Daimonion lyrics

Daimonion lyrics

My mind's remains come to life again

While ny sould awakes from my sence's Night
But at once another dark's spreading around...

To feel if I were a dead...in Hell...

Cold and wet floor under my soles

And black walls're crying ever pain

If the Black walls cry...or is it the

Night...

Angels' chorus or Demons' shout??...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.