HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

a dangerous mind - Within Temptation

Play Video Music Play
Lyric: »
A Dangerous Mind lyrics

A Dangerous Mind lyrics

I'm Seaching For Answers
Cause Something Is Not Right
I Follow The Signs,
I'm Close To The Fire

I Fear That Soon You'll Reveal
Your Dangerous Mind

Chorus
It's In Your Eyes, Whats On Your Mind
I Fear Your Smile And The Promise Inside
It's In Your Eyes, Whats On Your Mind
I Fear Your Presence, I'm Frozen Inside

I'm Searching For Answers
Not Questioned Before
The Curse Of Awareness,
There's No Peace Of Mind
As Your True Colors Show
A Dangerous Sign

Chorus2
It's In Your Eyes, What's On Your Mind
I See The Truth That You've Buried Inside
It's In Your Eyes, What's On your Mind
There Is No Mercy Just Anger I Find

I Just Have To Know, While I Still Have Time
Do I Have To Run, Or Hide Away From You?

Chorus2


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.