HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the promise - Within Temptation

Play Video Music Play
Lyric: »
The Promise lyrics

The Promise lyrics

On behalf of her love
She no longer sleeps
Life no longer had meaning
Nothing to make her stay
She sold her soul away

I held you tight to me
But you slipped away
You promised to return to me
And I believed, I believed

After the night he died
I wept my tears until they dried
But the pain stayed the same
I didn't want him to die all in vain
I made a promise to revenge his soul in time
I'll make them bleed at my feet

Sometimes I wonder
Could I have known their true intentions
As the pain stayed the same
I'm going to haunt them down all the way
I made a promise to revenge his soul in time
One by one they were surprised


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.