HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

aquarius - Within Temptation

Play Video Music Play
Lyric: »
Aquarius lyrics

Aquarius lyrics

I hear your whispers
Break the silence
And it calms me down
Taste on my lips
Your salty kisses

They say I'm seeking up the danger
That one day you will let me go
REF:
I need you Aquarius
And try to learn
We'll have to stay
I feel you Aquarius
Cause you don't see,
Set me free
You call to me Aquarius

I relinquish
To your powers
From your grasp
I just can't hide

Mr. Danger
I had to conquer
You made me feel alive

They say I have to be aware
That one day you will let me go

REF

I long for you Aquarius
I need to be with you again
I feel you Aquarius
My destiny 'till the end

REF
REF


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.