HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the same love that made me laugh - Withers

Play Video Music Play
Lyric: »
The Same Love That Made Me Laugh lyrics

The Same Love That Made Me Laugh lyrics

Your love is like a chunk of gold

Hard to get and hard to hold,

Like a rose that's soft to touch

Love has thorns that hurt so much

Well, why must the same love that made me laugh make me cry?

Well now you think of love as sitting on a mountain

Think of it as a great big rock

Won't you think before you start it to rolling down

Because once you start it you can't make it stop

I've given all I have to give

And if you don't want me

I don't want to live

Well, why must the same love that made me laugh

Why you wanna make me cry?

Why you wanna make me cry?

Why you wanna make me wet my pillow?

I'm just crying like a weeping willow

Why you wanna make me cry?

Why you wanna make me mess up my pillow?

I'm just crying like a weeping willow

Why you wanna make me cry?


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.