HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lean on me - Withers

Play Video Music Play
Lyric: »
Lean On Me lyrics

Lean On Me lyrics

Sometimes in our lives

We all have pain, we all have sorrow

But, if we are wise

We know that there's always tomorrow

Lean on me

When you're not strong

And I'll be your friend

I'll help you carry on

Lean on me

For it won't be long

'Till I'm gonna need

Somebody to lean on

Please swallow your pride

If I have things you need to borrow

For no one can fill those of your needs

That you won't let show

You just call on me brother

When you need a hand

We all need somebody to lean on

I just might have a problem

that you'll understand

We all need somebody to lean on

Lean on me

When you're not strong

And I'll be your friend

I'll help you carry on

Lean on me

For it won't be long

'Till I'm gonna need

Somebody to lean on

You just call on me brother

When you need a hand

We all need somebody to lean on

I just might have a problem

that you'll understand

We all need somebody to lean on

If there is a load

You have to bear

That you can't carry

I'm right up the road

I'll share your load

If you just call me

Call me, if you need a friend

Call me, if you ever need a friend


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.