HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

aint no sunshine - Withers

Play Video Music Play
Lyric: »
Ain't No Sunshine lyrics

Ain't No Sunshine lyrics

ain't no sunshine when she's gone

it's not warm when she's away

ain't no sunshine when she's gone

and she's always gone too long any time she goes away

wonder this time where she's gone

wonder if she's gone to stay

ain't no sunshine when she's gone

and this house just ain't no home anytime she goes away

and i know i know i know i know i know ...

yeah, i oughta leave the young thing alone

but ain't no sunshine when she's gone

ain't no sunshine when she's gone

only darkness every day

ain't no sunshine when she's gone

and this house just ain't no home

any time she goes away

any time she goes away (3x)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.