HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

walking on phantom ice - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
Walking On Phantom Ice lyrics

Walking On Phantom Ice lyrics

I told you twice so many times these day

I told you all I had to say

Under water I can't love you, like I told you twice

Inder water when I touch you,
my hands freeze to ice

I see you now, I see you walking now

I see you walking now, walking on phantom ice

I told you twice so many times these days

I told you all I had to say

Under water I can't love you,

like I told you twice

Under water when I touch you,

my hands freeze to ice

I see you now, I see you walking now

I see you walking now, walking on phantom ice

Whatever I do, whatever I say, I won't make

this nonsense remain seated anyway

Whatever I see, whatever I hear, I won't be

walking this phantom path anymore

Whatever I feel, no matter how much I drank

I won't make it this time anywhere

Whatever you claim, whatever you offer,

I know you don't mean it - no more

Under water I can't love you, like I told you twice

Under water when your eyes glance,

I am about to die

Under water I can't love you,

like I told you twice

Under water when I touch you,

my hands freeze to ice

I feel you now, I feel you walking now

I feel you walking now, walking on phantom ice

My lungs are filled with water as my body

starts to cease

I wonder if these crysatl mountains

are meant for me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.