HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the everflow - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
The Everflow lyrics

The Everflow lyrics

I scream into the everflow

And I'm begging for mercy

The silence of the magic wife

As my life lies in his glass of faith

Whenever I scream, I pray inside

Whenever I scream, I break inside

The words of whisper from his mouth

But in his eyes

I see what I want to see

Looking, reflecting

A serpents eyes

Senseless, take me to the other side of righteousnes

Please now, guide me, take me

Looking, reflecting

The colour of black makes the white disappear

Sadness, I'm rubbing in the wound so deep

Raping, deceiving, the sense of delay

Oh, Josephine, did I really need to know?

I scream into the everflow

And I'm begging for mercy

The silence of the magic wife

As my life lies in his glass of faith

Whenever I scream, I pray inside

Whenever I scream, I break inside

The words of whisper from his mouth

But in his eyes

I see what I want to see

Looking, reflecting

A serpents eyes, senseless

Take me to the other side of righteousnes

Please now, guide me, take me

guide me to my destiny


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.