HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sundive - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
Sundive lyrics

Sundive lyrics

Sundive - these monumental wings surround us, take us into its claws

Sundive - we steal kisses, hunting, wild from ourselves

Sundive - Kisses meant to be given, forgiven to vulturous passion

We dive into it claws

And let green walls bow

Unto electric grounds

Bow to an industrual surface

Sundive - shining. Let's get out of these wet clothes, and dive into the sun

Sundive - let's get feverish and force this monumental dive to be our spirit

Sundive - these monumental wings surround us, take us into its claws

Sundive - let's how into electric grounds and let green walls be industrial

Let's continue into an overdose of sun...

Sundive - shining. Let's get out of these wet clothes, and dive into the sun

Sundive - now when we got out of these we clothes we dive, we dive, we dive into the sun

Dive - we dive turther up to the sun, we get burnt by your fucking sun

Sundive - we were meant to be given, given into a surface of light


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.