HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

suite 304 - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
Suite 304 lyrics

Suite 304 lyrics

Won't you let her leave today inject the holy spirit in her

Tell her what she needs to hear and let her feel your mercy inside

Won't you let her taste herself
And sterilize the sickness

Won't you let her breathe today inject the holy spirit in her

Tell her what she needs to hear and let her feel your mercy inside

She goes down, she goes down

She goes down in suite 304

She goes down, she goes down

She goes down, the sacred whore

As the skycrape imge cies, in neon lights it peaks itself

Won't you let her breathe a recipe for drugs to see clear

Tell her what she needs to hear and let her feel your grace inside

Won't you let her breathe today inject the holy spirit in her

Tell her what she needs to hear and let her feel your needle inside

Won't you let her taste her sins

And sterilize the sickness

She goes down, she goes down

She goes down in suite 304

She goes down, she goes down

She goes down, she bows in neon lights


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.