HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

joyless journey - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
Joyless Journey lyrics

Joyless Journey lyrics

Dear passengers, take seat, the ride will procred

Never look back, never see why you ever get joyless

Never think twice, never step onboard the joyless journey

Never take seat, now you are a part of the joyless journey
Never look out, now the journey has begun

All that you need, we take it all away

The ride on the joyless journey

All that you need, you give it all away

The life on the joyles journey

Dreaming about sorts. Seeing what needs to be seen

Never look back, never see why you ever get joyless

Never think twice, never step onboard the joyless journey

Never take seat, now you are a part of the joyless journey

Never look out, now the journey has begun

Fourteen, longing, about. Seven, avenues, distant

Sombre eyes, sore. A matter of minutes, again...

Wild and without barriers

Never look back, nothing known of the distant joyless

Never think twice, to heights never realized joyless journey

Never take seat, nothing known of route joyless journey

Never look out, in the dreamless sleep

Never look back, never think twice

It all gets back to you now

Never take seat, never look out

You now are the dreamless sleep


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.