HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

breed what you kill - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
Breed What You Kill lyrics

Breed What You Kill lyrics

Face down, resign, weed out whatever takes shape

Breed, reclaim, clean the gene

Breed, reclaim, destroy the shape

All that is faced now is this order it's not working, is it?

We need to discover a quite thrilling mind bomb, not?

So all That I tell you, all that I tell you now

All that I teach you, all that I preach for you...

If you breed whenever you kill

How do you think the world end

All that is faced now is this order it's not working, is it?

All that I teach you, all that I preach for you...

If you breed whenever you kill

How do you think the world will feel

Face down, resign

Weed out whatever takes shape

Reclaim the genes

Pull back, as you trusted me too late

As the dying reduces the cleansing takes form and I'm begging you to

see

Face the lying trust and I'm begging you, begging you, begging you

to see

All that is faced now is this order it's not working, is it?

All that I teach you, all that I preach for you...

If you breed whenever you kill

How do you think the world will feel

Face down, resign

Weed out whatever takes shape

Reclaim the genes

Breed out, as you trusted me too late


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.