HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

her valley and sea - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
Her Valley And Sea lyrics

Her Valley And Sea lyrics

Rising Up In HER Valley And HER

Sea

I'm Going Down, Down Between

HER Valley And HER Sea

And HER Virtousness

Cause WELLEQUIPPED Perfection

HER WELLTRAINED WHISP

In My POSSESSION

Rise In HER Valley And HER Sea

I'm Going Down In

HER Valley And HER Sea

HER Scratching Hunger Inside

Thy FEMALE Thou Not Lack

A FLUID Approaching

A WOMAN's Attack

Cause Revolution

HER Scatching Hunger Inside

Thy FEMALE Thou Not Lack

A FLUID Approaching

In My POSSESSIOn

I'm Feeling Oh So Gone

So Gone, So Gone

I'm Feeling So ALONE

I'm So ALONE, So LONELY

I'm Rising Up In HER Virtousness

And We're WHOLE

But I'm Gone, I'm Gone

HER Valley And Sea

I'm Feeling So ALONE

ALONE, So LONELY

I'm Feeling LOVED

LOVED, SO LONELY

"I will never feel like this again,

you have ruined every pleasure"


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.