HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

scarlet silhouettes - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
Scarlet Silhouettes lyrics

Scarlet Silhouettes lyrics

Pitful emblems
Stillstanding, lonely, wounded

Odious I feel towards my pitful emblems
My disgust grows as I foresee
Sowing my shell with enough courageAs I understand

Pitful emblems
Stillstanding, lonely
Wounded in my soul
Pitful emblems

To evade my frame mind
Like colourful illustrations
Seen with the eyes of a blind man

The quiet light
The tender illustrations
The dreadful, hidden emotion

The quiet light
I know so well
From before, hiding is not possible


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.