HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

a lily white sign - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
A Lily White Sign lyrics

A Lily White Sign lyrics

The lighting tears of she who arose
From the glow of the sunset
An auricular confession
Where her colossal lust is forged

Into a blazingspark
A spark which soon sets
Free her ardent genitals

As soft as velvet
As sweet as honey
As beautyful as the virginal scent of her

Her scarlet abdornen
Finer than silk
A vestige of heaven
Her ardent genitals invite me in

On the confessional
Thenectar of our orgasm
Runs down her tights
Covering the face of Christ - Jesus Christ


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.