HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

whorebride live - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
Whorebride (Live) lyrics

Whorebride (Live) lyrics

As She Enters The Church

In Her White Dress Ready To Burst

The Whole Crowd Spelled By Her Charm
Not Knowing She Cause Such Harm

Cuttling To Hhe Fathers Protection

Knowing She Will Never Face Rejection

But Can She Decline And Protect Her Pride

No, She Is The WhoreBride

She Is My WhoreBride

Til' The End Of Time

The Rings That I Bought

The Flowers That I Gave

The Presents That I Brought

To My Future Wife/Bride So Fake

She Is My WhoreBride

I'm Cursed For The Rest Of My Life...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.