HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

the white path - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
The White Path lyrics

The White Path lyrics

Orbital decay, sadle the right horse

The sickness of their weakness

Their pain values high

And our lives seems so empty

Upon the savage shores

Laughing in controlled madness

Have a look, but not too deep

Orbital decay, raise the iron flag

Leave the path astray

The White Path

The deeds, the rights, the cross of iron

The faith, the trust, raise the iron flag

The White Path

Enter self, follow the path againt the lying faith

Leave your sign, raise the flag

Place the trust in the dying race

Orbital decay, sadle the right horse

The sickness of their weakness

Their pain values high

Orbital decay, raise the iron flag

Leave the path astry

Sense the lying plague

Resist before it is too late


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.