HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

fading mask - Withering Surface

Play Video Music Play
Lyric: »
Fading Mask lyrics

Fading Mask lyrics

Waiting For Your Ego

Waiting To Break Free

A Ball Where Noone Sees
Behind The Artificial Eyes

A Mask Weaved By Thought Hands

How Do I Stand A Chance?

Nothing Can Save Me Nomore

I Can't Escape - From Your Fading Mask

Nothing Is Sacred Nomore

I Can't Escape - From Your Fading Mask

Nothing Is Blinding Nomore

I Can't Escape - From Your Fading Mask

Nothing Is Sacred Nomore

I Can't Escape....

Waiting For Your True Self

Waiting To Explore

Waiting To Be Free

A Ball Where Noone Sees

Behind The Artificial Lies

A Mask Weaved By Wicked Hands

Can I Stand A Chance?

Down The Alley

In The Misty Smog

I See The Parody

Of Her Bleaching Self

Down The Alley

In The Misty Smog

I See Her Shinning

But Not To Me....


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.