HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

better off this way - We Are The Fury

Play Video Music Play
Lyric: »
Better Off This Way lyrics

Better Off This Way lyrics

You've got me pinned against this barbed wire fence,
while my white hands try to write me free
I'm tired of drawing on my eyes
I'm tired of wasting words that keep me locked inside

I want to say how much your love has pushed me away;
Maybe it's better off this way

More hits have kicked me than a chorus line
and these bruises seem to stay

she's calling me out to go again

I'm tired of drawing on my eyes
I'm tired of wasting words that keep me locked inside

I want to say how much your love has pushed me away;
Maybe it's better off this way

Its all running again
pumping fumes to my head
She's calling me out to go again

Its all running again
pumping fumes to my head
She's calling me out to go again

I'm tired of drawing on my eyes
I'm tired of wasting words that keep me locked inside

I want to say how much your love has pushed me away;
Maybe it's better off this way


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.