HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Soundtrack - 50 First Dates lyrics - Wayne Wonder lyrics

Hold Me Now lyrics

I have a picture,
pinned to my wall.
An image of you and of me and we're laughing and loving it all.
Look at our life now, tattered and torn.
We fuss and we fight and delight in the tears that we cry until dawn

Hold me now, warm my heart
stay with me, let loving start (let loving start)

You say I'm a dreamer, we're two of a kind

E(~)N(~)D
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.