HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

informers - Wayne Wonder

Play Video Music Play
Lyric: »
Informers lyrics

Informers lyrics

Informers
Wayne Wonder
Verse 1:
I'm in a factory working
Hustling on the side
See the informers lurching
Trying to break my stride
How you fi stap man hustling
Trying to swallow my pride
I gat picknee fi feed an a ooman a breed
An you nearly mek me loose my life
Informers

Chrous:
Muss Dead - Pussyhole you know we
Tempted - A pure shatta grow we
Hot lead - A fling out a street caw rudebwuoy mek up dem mind.

Repeat Chrous

Verse 2:
My baby mama's cheating
Am an unhappy guy
She an a next man sleeping
Giving away my pie
Nuff ting de gal do fi spite me
Still couldn't find out why
In a prison me day an a man tell me say
A me fren dem a tell pure lies
Informers

Chrous

Repeat Verse 1

Chrous


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.