HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

no letting go - Wayne Wonder

Play Video Music Play
Lyric: »
No Letting Go lyrics

No Letting Go lyrics

[Intro]
Ooooh
Wayney Wonder baby, Wayney Wonder baby
(Sing it with me) Woah woah woaaaaah (woah woah woaaaaah)
Ooooh
Wayney Wonder baby

[Verse 1]
Got somebody she's a beauty
Very special really and truly
Take good care of me like its her duty
Want you right by my side night and day

[Chorus]
No lettin go no holdin back
Because you are my lady
When I'm with you its all of that
Girl I'm so glad we've dated
No lettin go no holdin back
No holdin back no yeah
When I'm with you its all of that
All of that yeah yeah yeah

[Verse 2]
They say good things must come to an end
But I'm optimistic about bein your friend
Though I make you cry by my doins
With Keisha Annesha but that was back then

[Chorus]
No lettin go no holdin back
Because you are my lady
When I'm with you its all of that
Girl I'm so glad we've dated
No lettin go no holdin back
No holdin back no yeah
When I'm with you its all of that
All of that yeah yeah yeah

[Verse 3]
Really appreciate you lovin me
After all that we've been through
Really appreciate you lovin me
All times, time

[Verse 4]
Got somebody she's a beauty (beauty)
Very special really and truly
Take good care of me like its her duty
Want you right by my side night and day

[Chorus to fade]
No lettin go no holdin back
Because you are my lady (my lady)
When I'm with you its all of that
Girl I'm so glad we've dated
No lettin go no holdin back
No holdin back no yeah
When I'm with you its all of that
All of that yeah yeah yeah


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.