HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

friend like me - Wayne Wonder

Play Video Music Play
Lyric: »
Friend Like Me lyrics

Friend Like Me lyrics

Pinky promise

(Don't worry baby)
Its gonna be alright (5x)

Many late nights when shes all alone
She always calls me up on the phone
Begging me to come and spend the night
Because she wants to rub me in her honeycomb

CHORUS
What she needs is just a friend.like me
What she needs is just a good friend .like me
What she needs is just a friend.like me
What she needs is just a good friend .like me

Told her friends that I treat her right
And I love to vibe all day
Feels so good just to be around
A lotta times she dont want me to go away

CHORUS
What she needs is just a friend.like me
What she needs is just a good friend .like me
What she needs is just a friend.like me
What she needs is just a good friend .like me

After all
You cant deny
I took her where her feels
You cant go on
You cant pretend
Thats why shes asking me again

CHORUS
What she needs is just a friend.like me
What she needs is just a good friend .like me
What she needs is just a friend.like me
What she needs is just a good friend .like me

Its gonna be alright (11x)

Repeated CHORUS


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.